Honfoglaló magyar

A Kárpát medencéből nagyon kevés ruhamaradvány került elő, így a viselet hiányzó elemeihez különféle sztyeppei népek viseletét is e fogja gyűjteni az oldal.
A spekulatív darabokat a “Honfoglaló magyar (spekulatív)” kategóriával van lehetőség legyűjteni.